How to start Cross Stitching * For Beginners Part 1


Όσοι με διαβάζεται ή παρακολουθείτε το Instagram μου (για ρίξε μια ματιά εδώ ) ξέρετε γιατί αγαπώ το κέντημα. Έγραψα μια ολόκληρη ανάρτηση γι 'αυτό εδώ. Έτσι σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι καλή ιδέα, να σας φτιάξω μια μικρή λίστα με ουσιώδη πράγματα που πρέπει να αγοράσετε προτού ξεκινήσετε τo κέντημα με σταυροβελονιά, αν είσαι αρχάριος. Υπάρχουν τόσα πολλά σεμινάρια για αρχάριους και βίντεο εκεί έξω και ίσως να σκεφτείτε "Λοιπόν, τι θα μου πεις εσύ περισσότερο που δεν έχουν πει ήδη οι άλλοι;" Θα χαμογελάσω και θα σε πω "Χρειάζεστε όλα αυτά που ήδη έχουν ειπωθεί αλλά πάνω απ 'όλα χρειάζεσαι Μεράκι! Είναι η ελληνική λέξη που σημαίνει "Η ψυχή, η δημιουργικότητα και η αγάπη που βάζεις σε κάτι. Η ουσία του εαυτού σου στη δουλειά σου. Αυτό είναι που χρειάζεσαι περισσότερο και οτιδήποτε άλλο έρχεται δεύτερο ".

Well If you are reading me regularly or if you follow my Instagram account (check it out, here), you know why I love to cross stitch . I wrote a whole post about it here, in Greek (soon in English too). So i thought it might be a good idea for me to make you a small list of essencial things to buy before you start cross stitching, if you are a beginner. There are so many beginners tutorials and videos out there and you might think " Well, what are you going to tell me more that the others didn't?" And I will smile and say "You need all of that but most of all you need Meraki! It is the Greek word that means "The soul, creativity and love you put into something. The essence of yourself in your work. That is what you need the most and everything else comes second".

Aida Ύφασμα / Aida fabric


Το ύφασμα Aida είναι ένα ειδικό είδος υφάσματος με τρύπες. Φαίνεται λίγο αστείο όταν το χρησιμοποιήσεις στην αρχή, αλλά όταν αρχίσεις να καταλαβαίνεις τον τρόπο που πρέπει να δουλέψεις μαζί του, όλα θα αποκτήσουν νόημα. Υπάρχουν πολλοί τύποι υφασμάτων Aida: 8-count, 11-count, 14-count, 16-count, 18-count και 20-count τρυπούλες ανα 2,5 cm. Κάθε τρυπούλα στο ύφασμα είναι ένα τετράγωνο στο διάγραμμα, ένα x. Επιπλέον, όσο μικρότερη είναι η μέτρηση, τόσο μικρότερη θα γίνει το μοτίβο σας. Όσο μεγαλύτερη είναι η μέτρηση, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το σχέδιο. Το πιο συνηθισμένο ύφασμα που χρησιμοποιείται είναι ο αριθμός 14. Αυτό είναι που χρησιμοποιώ εγώ πάντα.

Aida fabric is a special kind of fabric with holes. It seems a little funny using it at first but when you start coming in at the way you work with it, it all will make sence. There are many types of Aida fabrics comes in: 8-count, 11-count, 14-count, 16-count, 18-count and 20-count blocks to 2.5 cm. Every block on the fabric is a square on the chart, one x. Plus, the smaller the counts the smaller your pattern will turn out. The bigger the counts the bigger the pattern will be. The most common fabric people use is the 14-count. That is what I use by the way. 

Κλωστές για κέντημα / Embroidery flossΘα χρειαστείς νήμα κεντήματος. Υπάρχουν πολλές μάρκες εκεί έξω, αλλά πρέπει να πω ότι το DMC είναι ένα από τα καλύτερα. Το νήμα είναι πιο δυνατό, τα χρώματα είναι πιο φωτεινά και διαρκούν περισσότερο χρόνο. Αλλά μπορείτε να αγοράσετε τα φτηνά για να εξασκηθείτε πριν αρχίσεις να πειραματίζεσαι με ένα έργο. Το πιο συνηθισμένο νήμα που χρησιμοποιείται για το κέντημα στο χέρι,  είναι 6-κλωστικό βαμβακερό νήμα. Κόψε μια κλωστή περίπου 50 cm και στη συνέχεια το χώρισε το σε 3 μέρη, δηλαδή 3 κλωστές απο 2 κλωστών. Στη σταυροβελονιά και με ύφασμα Aida 14-count χρησιμοποιώ νήμα από βαμβάκι 2 κλωστών. Πρέπει να πω ότι το νήμα κεντήματος δεν είναι καθόλου φθηνό. Να είσαι λιγάκι τσιγκούνα με τα νήματα σου και μην τα πετάς χωρίς αιτία. Αυτός είναι ο λόγος που έγραψα το άρθρο για το πώς να οργανώσετε το νήμα κεντήματος σας.

You will need embroidery floss. There are many brands out there but I have to say that DMC is one of the best. The floss are stronger, the colours are brighter and they last longer in time. But you can buy the chipper ones to practice before you start working with a project. The most common floss used for hand embroidery is 6-strand cotton. Cut a strand aproximmately 50cm and then devide it in 3 parts of 2-strand. In cross stitching on Aida 14-count I use 2-strand cotton floss. I must say that the embroidery floss are not cheap at all. Be stingy with your threads and do not throw them away on purpose. That is why I made this tutorial about How to organise your embroidery floss.

Βελόνες κεντήματος / Embroidery needlesΕπίσης, υπάρχουν πολλοί τύποι βελόνας. Η πιο συνηθισμένη είναι η βελόνα "crewel", μια πολύ μακριά βελόνα με πολύ αιχμηρή μύτη. Στην αρχή χρησιμοποιούσα αυτήν, αλλά τραυμάτιζα και γρατζουνούσα τα δάχτυλά μου και συχνά αιμορραγούσα και έτσι 'ετσι έψαξα για άλλες. Βρήκα μία μικρότερημε  αμβλύ μύτη που μπορεί να κάνει τη δουλειά όπως και η πρώτη. Ονομάζεται βελόνα ταπετσαρίας. Πρέπει να δοκιμάσεις μόνη σου και να βρείς αυτή που σου ταιριάζει. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ποτέ μα ποτέ δεν αλλάζεις μια βελόνα στη μέση ενός έργου, επειδή θα επηρεάσει τη δουλειά σου και τα χ δεν θα είναι τα ίδια. Το έμαθα με τον σκληρό τρόπο!

Also here, there are many types of needle. The most common is the "crewel" needle, a long one with a very sharp point. At first I was using this one but it seem to scar my fingers and I was bleeding often so I looked around a little. I found a smaller one with a blunt point that can do the job as the first one. It's called tapestry needle. You have to try by yourself and find the one that suits you. But you have to know that you must never EVER change a needle in the middle of a project because it will affect your work and the stitches won't be the same. I learned it the hard way!

Ψαλιδάκι κεντήματος / Embroidery scissor


Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, το μικρό όμορφο ψαλίδι για το κέντημα, που πρέπει να ομολογήσω, κάνει τη διαφορά. Όλα τα κοινά ψαλίδια μπορούν να κάνουν τη δουλειά, αλλά γιατί να συμβιβαστείς σε ένα βαρετό ψαλίδι, όταν μπορείς να βρείς τον ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ. Εγώ έχω το Κλασσικό ψαλίδι με τον χρυσό πελαργό. Είμαι τόσο ερωτευμένη με αυτά τα καταπληκτικά ψαλίδια που θα μπορούσα να ξεκινήσω τη δική μου συλλογή από αυτά.

Last but not least the little beautiful embroidery scissor, that I must admit makes the difference. All of the common scissors may do the work but why settle on a boring one, when you can find the ONE. I have the Classic Gold Stork  Scissors. I am so in love with these amazing scissors I might start my own collection of them. 

Πατρόν / PatternΜπορείς εύκολα να βρεις πολλά δωρεάν σχέδια στο Διαδίκτυο, αλλά θα πρότεινα να αγοράσεις ένα είτε από ένα κατάστημα ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Τις περισσότερες φορές η ποιότητα της εικόνας που κατεβάζουμε δωρεάν δεν είναι η καλύτερη. Κάποιες φορές τα σχέδια είναι θολά ή ακόμα και λάθος. Έτσι, να είσαι καλή με τον εαυτό σου και να αγοράσεις ένα φτηνό σχέδιο, ένα για να εξασκήσεις τις ικανότητές σου και στη συνέχεια μπορούμε να μιλήσουμε για την αγορά μεγαλύτερων έργων και τη λήψη δωρεάν. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω αν χρειάζεσαι κάτι.

You can easily find many free patterns on the Internet but I would suggest that you buy one either from a store or a web-shop. Most of the times the quality of the picture you download for free isn't the best one. Some times the patterns are foggy or even wrong. So be kind to yourself and buy a cheap one at first to exercise your skills and then we can talk about buying bigger project patterns and downloading for free. I am here to help you if you need anything.Νομίζω ότι αυτά θα χρειαστείς σαν αρχάρια στην σταυροβελονιά. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτώνται από εσένα στο μέλλον, για να διευκολύνεις τη ζωή σου ενώ απολαμβάνεις το χόμπι σου με ένα καλό φλιτζάνι καφέ και παρακολουθείς την αγαπημένη σας ταινία ή σειρά. Η σταυροβελονιά και το κέντημα γενικά είναι πραγματικά ακριβά χόμπι. Αλλά είναι από αυτά τα χόμπι που απαιτούν πολλές μέρες ακόμα και μήνες για να ολοκληρωθούν. Έτσι, εάν είσαι σε θέση να σκεφτείς ότι σε μακροπρόθεσμη βάση δεν είναι τόσο ακριβό όσο μοιάζει, τότε η σταυροβελονιά και το κέντημα είναι για σένα!

I think that is what a Newbie cross-stitcher will need. All the rest is up to you in the future, to make your life easier while you enjoy your Hobby with a good cup of coffee and  watch your favourite movie or series. Cross stitching and embroidery generally are really expensive hobbies. But it is something that need many days even months to complete. So if you are able to think that in long term it is not so expensive as it looks like, then cross stitching is for you! 

Until next time.....

6 comments:

 1. Πολύ ζήλεψα και πιστεύω κάποτε θα ξεκινήσω ξανά... να σχολιάσω επίσης ότι το ψαλίδι που έχεις είναι φοβερό και τέλος το τελαράκι στο τέλος είναι ανεπανάληπτο!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ φιλή. Να ξεκινήσεις και ότι θες εδώ ειμαι να με ρωτήσεις!

   Delete
 2. Ωραια αναρτηση ακομα και για καποιες σαν εμενα που τα καλοκαιρια με εβαζε η μανα μου να κενταω.Ευτυχως με τις αναρτησεις ξαναθυμαμαι πολλα

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μαρία μου είναι από τις καλοκαιρινές αγάπες που δεν ξεχνιούνται

   Delete
 3. ελα ομολογησε το...εμενα σκεφτοσουν οταν το εγραφες αυτο... λες, κατσε γιατι αυτήη ασχετη ότι της ειπα λαθος θα τα κανει κ ειπες να με βοηθησεις με εικόνες! Χιλια ευχαριστω!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. χαχαχαχαχχαχχαχχαχχαχα ασε μην σχολιάσω καλύτερα

   Delete

I would love to read your thoughts so don't be shy and write on!!!